Mercat Social de Voluntaris.cat

Transport gratuït

a partir de 50€ per compra/entitat!

Menú

Servei

Menciona el servei que necessites, omple i envia el següent formulari. L’entitat contactarà amb  tu per tal de fer-te arribar el pressupost i respondre les teves consultes.

Dades de Contacte

Dades del Servei

 

Detalla el tipus de serveis que necessites. Si és un càtering, per exemple, indica el número de comensals.
Recorda que el pressupost serà el més ajustat a les teves necessitats si detalles el servei amb precisió. 

De conformitat amb el que es disposa en l'Art. 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L.O.P.D. 15/99, li informem que les seves dades s'incorporaran als fitxers titularitat de l'ENTITAT amb la finalitat d'emetre el present pressupost, realitzar el seu seguiment i durant el temps de la seva validesa. Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podrà dirigir-se per escrit a l'entitat.

 DESITJO rebre la newsletter d'El Mercat Social.