Mercat Social de Voluntaris.cat

Transport gratuït

a partir de 50€ per compra/entitat!

Menú

Condicions Generals de Contractació

La botiga virtual www.elmercatsocial.cat és una plataforma de venda en línia al detall que permet, mitjançant un acord de col·laboració signat entre la Federació Catalana de Voluntariat Social (en endavant la FCVS) i les ENTITATS que treballen en aquest sector, que aquestes darreres comercialitzin els seu productes per internet i els distribueixin fent ús d’aquesta botiga anomenada “El Mercat Social".

A l’empara d’aquest acord de col·laboració l’ENTITAT és, davant els consumidors i usuaris i davant tercers, la responsable legal de la venda al detall dels seus productes en la botiga, amb total exoneració de responsabilitat per a la FCVS.

Per això, l’ENTITAT es farà càrrec de tots els aspectes relatius a la celebració del corresponent contracte de compra i venda, que es formalitza exclusivament i directa entre l’ENTITAT venedora del producte i cada usuari, així com d’emetre les factures corresponents, de les obligacions fiscals derivades i del compliment de qualsevol obligacions previstes en la legislació aplicable vigent i, en concret,la Llei Orgànica15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD);la Llei34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de dela Informaciói del Comerç Electrònic (LSSICE);la Llei7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals dela Contractaciói el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en la seva versió actualitzada per la Llei 3/2014, de 27 de març, regulador de la Llei General per ala Defensadels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, on es regulen de forma específica els contractes celebrats a distància, així com la  normativa de desenvolupament de cadascuna d'elles.

Les següents condicions regulen la venda en aquest web dels productes oferts per les ENTITATS directament al client o usuari, així com l’ús del web la titularitat del qual pertany ala FCVS, amb domicili al carrer Grassot, 3, 2n, 08025 (Barcelona), inscrita a Barcelona al Registre d'Entitats del Departament de Justícia, amb el número 155, Secció 2a i registrada al Cens d’Entitats del Voluntariat amb el número 79 i amb CIF G59106823. Tant la navegació per la botiga virtual com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella, suposen l'acceptació com a client i usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació de la compra venda i utilització del web. No obstant això, si Vostè té algun dubte sobre les mateixes preguem contacti amb el servei d’Atenció al Client de l’ENTITAT venedora, en cas de tenir dubtes o produir-se una incidència en relació amb la compra i venda o bé amb el servei d’Atenció al Client dela FCVS, en cas que el dubte o la incidència es produeixi en relació amb l’ús del funcionament de la plataforma.

Les ENTITATS poden decidir en tot moment i sense previ avís modificar les presents condicions generals de contractació i particulars que, si escau, s’incloguin, així com la FCVS modificar les condicions d’ús del web, mitjançant la publicació prèvia de la modificació a la botiga, amb la finalitat que pugui ser coneguda pels usuaris i pugui quedar constància de la seva data, sempre respectant la legislació i les normes vigents. Amb els mateixos requisits, els productes oferts en aquest espai web, i més concretament els seus preus, característiques, promocions i qualsevol altre tipus d'informació, poden variar sense avís previ. 

 

1. Propietat del contingut de la website.

Tots els continguts publicats en la botiga i especialment els dissenys, il·lustracions, textos, gràfics, fotografies, imatges, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial dela FCVSi/o de les ENTITATS i l’ús dels quals és de la FCVS d’acord amb els convenis de col·laboració signats entre la FCVS i les ENTITATS que participen en la botiga virtual. Pel simple fet de l'accés i ús del web i/o la compra dels productes presentats, en cap cas s'entendrà que es concedeix llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts a favor dels usuaris.La FCVSno serà responsable front a les ENTITATS ni front a TERCERS, en cap cas i en cap concepte, de les infraccions que d’aquests drets pugui cometre l'USUARI.

 

2. Protecció de dades de caràcter personal.

Per realitzar una compra és necessari registrar-se com a usuari de la botiga en línia www.elmercatsocial.cat, plataforma de venda al detall la titularitat de la qual pertany a la FCVS i que permet la compra de productes de les diferents ENTITATS VENEDORES. El registre com a USUARI pot fer-se abans o després de seleccionar l'article desitjat.


D'aquesta forma vostè passa a ser un usuari registrat de la botiga online “El Mercat Social”, titularitat dela FCVS i, a més, client de la concreta ENTITAT a la qual compri algun producte, que es la responsable legal de la venda i amb qui Vostè formalitza exclusivament el contracte de compravenda.

 
Així doncs, de conformitat amb l'establert ala Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens faciliti en el moment del registre com a usuari del web www.elmercatsocial.cat passaran a formar part dels fitxers de la FCVS, amb la finalitat d'obtenir la condició d'usuari del web per poder realitzar compres, transmetre la seva comanda a l'ENTITAT VENEDORA, realitzar la gestió del cobrament, així com mantenir-lo informat d'ofertes i novetats relatives a la botiga virtual. En aquest sentit, Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit juntament amb fotocòpia del seu DNI a Federació Catalana de Voluntariat Social, c/ Grassot núm. 3, 2º 08025 Barcelona.

 

Li informem que, per tramitar el procés de compra, és necessari que  les seves dades de caràcter personal siguin comunicades per la FCVS a l'ENTITAT VENEDORA a la qual Vostè compra el producte, a través de la comanda realitzada en la plataforma de venda, dades que la FCVS farà arribar directament a l'ENTITAT VENEDORA, amb la finalitat de processar la seva comanda i realitzar el seu enviament.

 

Les dades addicionals al registre d'usuari que faciliti com a comprador d’un producte passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l’ENTITAT VENEDORA, amb la finalitat de processar la comanda, realitzar el seu enviament, prestar el servei d'atenció al client, així com mantenir-lo informat d'ofertes i promocions de l'entitat. Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'ENTITAT VENEDORA, presentant un escrit juntament amb fotocopia del seu D.N.I en el domicili de l’ENTITAT corresponent. La identitat de les Entitats eventualment responsables dels fitxers i els seus respectius domicilis s’assenyalen a continuació en aquestes condicions generals, en l’apartat “Servei d’Atenció al Client” (Punt 3.1).

 

Agrairem mantingui les seves dades personals actualitzades, per tal que els responsables dels fitxers (FCVS i ENTITAT/S VENEDORA/ES) puguin complir amb les seves obligacions. L'usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones. La FCVS presumirà que les dades han estat facilitats pel seu legítim titular i que són exactes i veraces.

 

3. Servei d'Atenció al Client.

3.1. En relació amb la compra venda:

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, relacionat amb el procediment de compra i venda dels productes de les ENTITATS i aquestes condicions generals de contractació, pot enviar els seus comentaris per e-mail o per correu o trucar per telèfon a l’ENTITAT corresponent a la qual Vostè vulgui comprar o hagi comprat algun producte, les dades de les quals són, també a efectes d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (protecció de dades de caràcter personal) i dret de desistiment del contracte, les següents:

Fundació Ared

C/ Zamora, 103-105 bxs.

08028.- Barcelona

Telèfon 93 351 38 65

[email protected]

Els idiomes d'atenció telefònica són: català i castellà. 

Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 9:00 h a 17:30 h (hora local espanyola).

 

 Fundació Yamuna

 C/ París, 97

 08029 – Barcelona 

 Telèfon 93 419 69 44

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.

 Horari (dies laborables): dilluns de 10:00 h a 17:00 h. De dimarts a divendres de 10:00 h a 19:00 h (hora local espanyola).

 

 Plataforma per la Llengua

 C/ Sant Pere més Alt, 2 pral 2a. 

 08003 – Barcelona 

 Telèfon 93 321 18 03

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà. 

Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 9:00 h a 17:00 h (hora local espanyola).

 

 Fundació Amics de la Gent Gran

 C/ Grassot 3, 1r

 08025 – Barcelona 

 Telèfon 93 207 67 73

gpaleri@amicsdelagentgran.org

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.  

 Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h (hora local espanyola).

 

Arrels Fundació-La Troballa

 C/ Puig i Xoriguer 15 - 17

 08004 – Barcelona 

 Telèfon 93 551 48 19

 [email protected]/ [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.   

 Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:30 h (hora local espanyola).

 

Empresa Insercio sociolaboral Artintegrat S.L.

 C/ Larrad 45

 08003 – Barcelona 

 Telèfon 93 285 12 73

 [email protected]/ martamo@sinergia.org

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.   

 Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h (hora local espanyola).

 

 Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

 C/ Junta de Comerç, 26

 08001 – Barcelona 

 Telèfon 93 301 25 39

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.   

 Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 18:00 h (hora local espanyola).

 

 Femarec SCCL

 C/ Tres Senyores 1 - 5

 08024 – Barcelona 

 Telèfon 93 285 93 10

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.   

 Horari (dies laborables): de dilluns a dious de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 18:00 h i divendres de 8:00 h a 15:00 h (hora local espanyola).

 

 Fundació Dona Kolors

 Av. Drassanes 27

 08001 – Barcelona 

 Telèfon 93 441 28 09 - 638 13 95 90

 [email protected] 

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.   

 Horari (dies laborables): de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h (hora local espanyola).

 

 

Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA)

 C/ Josep M. Poblet, 1

 43400 - Montblanc (Tarragona)

 Telèfon 977 86 07 68 - 699 08 33 79

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà. 

 

 Fundació ASPROS

 Ctra. Torre de Segre s/n 

 25173 - Sudanell (Lleida)

 Telèfon 973 258 297 - 654 392 126

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.

 

 Associació de Laringectomitzats de Lleida

 C/ Cavallers 9, 1r 2a

 25002 - Lleida

 Telèfon 973 283 099

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.

 

Associació Amics d'Ak Benn

 C/ Enric Borràs, 15 baixos

 08329 - Teià (Barcelona)

 Telèfon 93 555 09 29 - 685 46 34 11

 [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.

 

 Fundació Rubricatus - Càtering Esbo

 C/ Girona, 10-12

 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona)

 Telèfon 93 478 46 29 - 661 615 316

 [email protected] - [email protected]

 Els idiomes d’atenció telefònica són: català i castellà.

 

 AIS-Ayuda a la infancia sin recursos

C/ Bertran, 93-95 2ºb

08023- Barcelona

Telèfon 654 24 41 05

[email protected]

Els idiomes d'atenció telefònica són: català i castellà. 

 

ECOSOL-Empresa d'inserció SLU vinculada a Càritas diocesana de Girona

C/ Pujada de la Mercè, 8

17004.-Girona

Telèfon 972 20 49. 80 (ext 221)

[email protected]

 Els idiomes d'atenció telefónica són: català i castellà. 

 

Fundació Privada Ilersis

C/Ramon Argilés, 27

Telèfon 973 22 17 88

25005.-Lleida

[email protected]

Els idiomes d'atenció telefònica són: català i castellà. 

 

 Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment relacionat amb el funcionament de la plataforma de venda en línia El Mercat Social, pot enviar els comentaris per e-mail o per correu o trucar per telèfon a:

 mercat[email protected]/ [email protected] o al telèfon 93 314 19 00.

 

3.2. En relació amb l’ús del funcionament de la plataforma:

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment relacionat exclusivament amb l’ús del funcionament de la plataforma de venda en línia i les condicions d’ús del web, pot enviar els seus comentaris per e-mail o per correu o trucar per telèfon a: [email protected], telèfon 93 314 19 00-Federació Catalana de Voluntariat Social

 

4. Cobertura territorial de l'oferta.

Els productes oferts es distribueixen als següents països: Espanya peninsular, Andorra, Gibraltar i Portugal peninsular.

 

5. Garanties de compra.

Els articles oferts en aquesta pàgina web són productes de les col·leccions de les ENTITATS que prèviament han signat un acord de col·laboració ambla FCVS i compleixen els mateixos requisits de qualitat i garantia que els productes que les ENTITATS posen a la venda en els seus establiments presencials.

Cada producte va acompanyat de les següents dades:

Nom de l'article

Imatge/es de l'article

Descripció de l'article

Colors disponibles

Instruccions d'ús

Preu (en la divisa corresponent)

La FCVS ha realitzat un esforç per mostrar els colors dels productes de la forma més propera a la realitat possible. No obstant això, el color dels productes que apareixen en pantalla pot estar subjecte a variacions depenent de la qualitat del monitor del seu ordinador. En aquest sentitla FCVS no pot garantir que els colors que apareguin en el seu monitor s'ajustin fidelment a la realitat.

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins la data indicada o fins a fi d'existències.

 

6. Procediment de compra.

Per realitzar una comanda prèviament Vostè s’ha de registrar com a usuari del web, emplenant el formulari electrònic que apareix a la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix. Després del registre, i per procedir a la compra de productes, ha d'afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en la pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validant el mateix. La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte i de les condicions generals d’ús del web. 

 

6.1. Comanda.

Els articles que es desitgin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella de la compra mitjançant clic sobre la icona corresponent. La cistella de la compra contindrà la referència de l'article seleccionat, el seu nom i el preu en euros (amb valor aproximat en la seva divisa, sense que aquest tingui valor comercial). De forma separada es detallaran els impostos i les despeses d’enviament que corresponguin.

El full de comanda sol·licitarà les dades personals que s'incorporaran a la nostra base de dades amb l'objecte de poder processar la comanda per part de l'ENTITAT venedora corresponent i de facilitar la realització de noves compres en www.elmercatsocial.cat. De la mateixa manera, podrà accedir a les seves dades personals i al seguiment de totes les seves comandes. Recordi que les dades personals s’han d'indicar amb total exactitud, per tal d’evitar confusions o incidències en l'enviament del/s article/s adquirit/s. A més, en el cas que així ho sol·liciti/autoritzi, rebrà per correu i/o e-mail informació i publicacions relatives ala FCVS i les ENTITATS que participen en la botiga virtual "El Mercat Social".

Una vegada emplenada l'ordre de compra, i abans de l'enviament de la comanda, es presentarà un resum identificant l'article adquirit, el seu preu total (transport i impostos inclosos) i les dades d'enviament. La comanda haurà de ser confirmada mitjançant clic en el botó "Acceptar Compra".

Quan un usuari compri un producte mitjançant la plataforma es generarà una comanda que arribarà directament a l’ENTITAT amb còpia perla FCVS. La FCVS prestarà a l’ENTITAT el servei de centralitzar la gestió del cobrament del producte, d’acord amb el conveni de col·laboració que tenen signat i a través d’ una pasarel·la de pagament contractada amb una entitat bancària.

 

6.2. Preus i Monedes.

Tots els preus publicats per les ENTITATS de la botiga inclouen, indicats de forma desglossada, els impostos indirectes (Impost sobre el Valor Afegit), sempre que en la configuració inicial tingui seleccionat com a país d'enviament algun dels països dela Unió Europea.

En relació a l'Impost sobre el Valor Afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu vigent a Espanya per al territori dela Unió Europea, on és aplicable aquest impost. Quedaran exemptes de pagar aquest impost totes aquelles empreses pertanyents a països dela Unió Europea, exceptuant Espanya.

En la venda a qualsevol altre país del món no es repercutirà IVA, no obstant els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents, el cost de les quals serà sempre de compte i càrrec del client.

6.3. Forma de Pagament.

Les compres es pagaran amb targeta de crèdit o dèbit (VISA, MASTERCARD).

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, una vegada s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el nombre de comanda perquè es pugui en tot moment i des de l'ordinador fer el seguiment de la mateixa. També es remetrà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que hagin estat comunicades. La no recepció d'aquest missatge pot deure's a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d'escriptura en l'adreça de correu electrònic comunicada. En tots dos casos és aconsellable que es contacti amb el Servei d’Atenció al Client de la FCVS.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaries en “El Mercat Social” es realitzen utilitzant un entorn segur.

 

6.4. Transport de la comanda. Despeses d'enviament.

Cada ENTITAT es responsabilitzarà del transport dels seus articles venuts en www.elmercatsocial.cat en la forma que consideri més adient, bé directament o a través d'una empresa de missatgeria d’acord amb els terminis més endavant detallats en funció de la destinació de lliurament de la mercaderia. 

Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar a algú al domicili etc.), és indispensable emplenar correctament el corresponent formulari, essent obligatori emplenar la casella relativa als telèfons de contacte.

El preu del transport es calcula en funció del país de destinació, els articles adquirits, l'embalatge utilitzat per al seu enviament, i mètode de transport triat. El preu exacte del transport es calcularà en incloure cada article en la cistella de la compra i figurarà a la pàgina que resumeix la compra abans de la confirmació de la comanda mitjançant "Acceptar Compra" i abans de la introducció de les dades de la targeta de crèdit o de dèbit.

Les ENTITATS venedores cobraran als compradors, per despeses derivades del lliurament de les comandes un preu ordinari de 6,65 euros (I.V.A inclòs), en vigor des de la data de publicació d’aquestes condicions generals. Aquest import pot augmentar proporcionalment en casos de lliuraments extraordinaris per raó de termini, de calendari, de quilometratge, de necessitats especifiques d’embalatge, mètode de transport.

Els costos d'enviament poden modificar-se en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, essent vigents els nous preus a partir del moment en què es publiqui la modificació al web i aplicable aquesta modificació a totes les confirmacions de comandes realitzades amb posterioritat. En cap cas patirà alteració el preu del transport de les comandes confirmades amb anterioritat a la publicació de la seva modificació, encara que la mercaderia no s'hagi lliurat encara.

Les ENTITATS lliuraran les comandes en els terminis màxims indicats a continuació:

Lliurament ordinari: El lliurament del producte vebut s'ha de realitzar en un termini màxim de 3/4 dies des de l'endemà de la recepció de la comanda.

En el còmput d’aquest termini es calcularan només les hores dels dies hàbils, exclosos dissabtes, diumenges i festius d’acord amb el calendari oficial de la ciutat de Barcelona, podent ser superior durant algunes setmanes de l’any, com per exemple el període de Nadal. En tot cas les ENTITATS s’obliguen a anunciar aquesta casuística excepcional a l’Usuari, mitjançant missatge clar i inequívoc abans que l’Usuari processi el pagament de la comanda, així com si les seves vendes a la botiga virtual són o no operatives durant el mes d’agost.

Aquest termini de lliurament és un element essencial del contracte de compravenda i el seu incompliment per part de l’ENTITAT VENEDORA dóna dret al comprador a resoldre el contracte i a exigir la devolució del preu de forma immediata, llevat que el retard en el lliurament no sigui imputable a l’ENTITAT VENEDORA.

La responsabilitat de les entitats per lliuraments fora de termini queda limitada en casos de força major (vagues, fenòmens climatològics adversos que impedeixin el tràfic normal per terra, mar o aire,…). En aquests casos, les entitats lliuraran les comandes el més aviat possible, i els terminis a dalt indicats no s'aplicaran.

 

7. Garantia.

El document que formalitza la garantia, imprescindible per a qualsevol canvi o devolució del producte, és l'albarà de lliurament que Vostè rebrà amb la seva comanda i/o per e-mail, i té una validesa de 2 anys.

En qualsevol cas, la garantia no cobreix:

- Desgast o altres conseqüències pròpies de l'envelliment normal de l'article.

- Danys causats per un mal ús.

 

8. Devolucions de productes no conformes amb el contracte.

Si el producte no és conforme amb el contracte, quan per error nostre no correspon amb la comanda, o bé si és defectuós en origen o està danyat, haurà de posar-se en contacte personalment amb l'ENTITAT venedora del producte, o bé telefònicament, trucant per telèfon al servei d'atenció al client de l'Entitat venedora corresponent, on li indicaran la forma de procedir d’acord amb les següents condicions:

El comprador haurà de retornar el producte no conforme a l'adreça de l'ENTITAT venedora corresponent, bé mitjançant un transportista, servei de missatgeria, correu postal o bé personalment, lliurant en mà el producte.

Una vegada retornat el producte l’ENTITAT procedirà al seu examen detingudament. El producte ha de conservar la seva etiqueta original, que no pot estar despresa del mateix, el seu format original i el seu embalatge, incloent les instruccions d’ús, muntatge o rentat. L’ENTITAT li comunicarà per e-mail, dins del termini més breu possible, si és viable la seva substitució o si procedeix la seva devolució amb reintegrament de les quantitats abonades per Vostè.

La substitució o el reintegrament de les quantitats abonades s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim dels 30 dies hàbils (segons el calendari oficial de la ciutat de Barcelona) següents a la data d’enviament del correu electrònic comunicant-li que procedeix la substitució o devolució de l'article no conforme.

D'acord amb la legislació vigent, quan l'article no sigui conforme amb el contracte, la seva substitució o devolució serà totalment gratuïta, incloses totes les despeses derivades d'enviaments, que seran a càrrec de l'ENTITAT venedora. El reemborsament de les quantitats satisfetes li serà efectuat en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra del producte.

 

9.  Dret de dessistiment.

Si una vegada rebuda la compra Vostè no queda satisfet/a, pot posar-se en contacte amb l'ENTITAT venedora del producte (la identitat i domicili de la qual s’assenyala en aquestes condicions generals en l’apartat “Servei d’Atenció al Client”, punt 3.1) per tal d’exercir el seu dret a desistir del contracte, llevat en els casos excepcionals previstos a la llei en els quals no opera aquest dret. En particular, es recorda que el comprador no té dret a retornar i/o canviar productes que hagin estat personalitzats o bé confeccionats d'acord amb les seves especificacions.

El client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals, sense indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, amb excepció de les despeses derivades de la devolució del producte que seran de compte del consumidor.

Aquest termini de 14 dies naturals es comptarà des de la data de la recepció per Vostè de la comanda o, en el cas de contractar un servei, des de el dia de la celebració del contracte.

Vostè ha de comunicar la seva voluntat de desistir del contracte a L’ENTITAT venedora corresponent, mitjançant l’ús del model de formulari de dret de desistiment o bé realitzant qualsevol altre tipus de declaració inequívoca que assenyali la seva decisió de desistir del contracte. S’informa que en aquest darrer cas la càrrega de la prova de l'exercici del dret de desistiment recau en Vostè com a consumidor i usuari.

Transcorregut aquest termini sense haver comunicat en temps i forma la voluntat de desistir no s'admetrà cap canvi o devolució.

L’ENTITAT venedora li reemborsarà tot pagament rebut, sense cap cost addicional per Vostè (llevat les despeses de devolució del producte que seran del seu exclusiu càrrec), sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data de la seva comunicació de desistir. No obstant això, l’ENTITAT VENEDORA podrà retenir el reemborsament d’aquestes quantitats fins haver rebut els béns o fins que el consumidor i usuari presenti una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer, doncs el consumidor i usuari ha de retornar els béns a l’ENTITAT venedora sense demora indeguda i, en tot cas, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de la seva comunicació de desistir, en l'adreça de l'ENTITAT venedora corresponent, bé mitjançant un transportista, servei de missatgeria, correu postal o bé personalment, lliurant en mà el producte. Les despeses derivades de la devolució del producte seran del seu exclusiu càrrec.

Per poder acceptar la devolució del producte o el seu canvi és necessari que ho retorni en perfectes condicions, sense usar, amb la seva etiqueta original, que no pot estar despresa del mateix, en el seu format original i en el seu embalatge original, incloent les instruccions d'ús, muntatge o rentat, quan existeixin. És molt important que remeti els articles subjectes a canvi o devolució perfectament embalats, doncs si resulten danyats a causa d'un embalatge inadequat l’ENTITAT no podrà acceptar la seva devolució.

Una vegada rebuda la mercaderia en els magatzems de l'ENTITAT venedora i comprovat que es donen totes les condicions anteriorment assenyalades per poder acceptar la devolució del producte, l'ENTITAT procedirà al canvi del producte o al reintegrament de les quantitats pertinents.

Si escau el reintegrament s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra de la comanda. Si es va efectuar el pagament a través de targeta de dèbit o crèdit, se li abonarà l'import en la mateixa targeta.

Tingui en compte que si va pagar per targeta de crèdit és probable que el seu banc no li mostri l'import de la devolució en el seu saldo fins al mes següent.

Per facilitar-li l’exercici d’aquests drets de forma correcta pot contactar sempre prèviament amb l'ENTITAT venedora corresponent, amb el seu servei d'atenció al client, personalment o telefònica i explicar el cas, on li recordaran el procediment adequat a seguir d’acord amb aquestes condicions generals.

 

10. Cookies.

La FCVS utilitza “cookies” amb l'únic fi d'oferir un servei més personalitzat i ajudar al fet que la navegació per les seves pàgines resulti més fàcil i ajustada a les preferències dels seus usuaris. Una “cookie” és un petit fitxer de text que un servidor de pàgines web emmagatzema en la unitat de disc dur de l'usuari. Les “cookies” no poden per si mateixes identificar una persona, ja que no fan referència a cap dada de caràcter personal i no es poden executar com a codi o contenir virus.

Les cookies ens ajudaran, per exemple, a guardar la configuració de l'usuari (idioma i país des del qual navega) perquè no hagi d'introduir aquests detalls de nou en la seva propera visita. A més, ens permetrà gestionar la seva cistella de la compra i conservar la informació de la seva comanda mentre recorre les nostres pàgines. Si ho desitja, pot desactivar les cookies mitjançant les opcions del seu navegador. 

Per a més informació, consulti la nostra “Política de Cookies”.

 

11. Varis.

La FCVS es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la botiga virtual, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. La FCVS, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

Els usuaris que contractin a través de la botiga virtual reconeixen ser majors d'edat. La contractació duta a terme per menors d'edat requereix l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de la contractació celebrada pels menors al seu càrrec. Seran els menors d'edat els qui hauran de recaptar el consentiment necessari per a procedir a la contractació.

 

12. Llei i jurisdicció competent.

Les presents condicions de compra estan sotmeses a la legislació espanyola, per tant les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili de les ENTITATS venedores. 

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte o acte jurídic, les parts poden acudir ala Junta Arbitral de Consum de Catalunya, a qui se li encomana la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge. En cas que cap dels anteriors sistemes fos efectiu, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte en el cas de disputes amb consumidors i usuaris finals amb domicili a Espanya, en el qual s’aplicarà el fur imperatiu dels Jutjats del seu domicili.

Les presents Condicions Generals de Contractació s’han actualitzat en data 25 de novembre de 2015.

 

 

 

 

.

[profiler]
Memory usage: real: 13369344, emalloc: 12553448
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem